HRVATSKA ASOCIJACIJA ZA NLPt

Osnovana je kao Krovna NLPt udruga koja u ovom času obuhvaća dvije škole NLPt-a:

NLP akademiju pod vodstvom Dr Nade Kaiser  (www.nlp-akademija.com)

i

Hrvatsko-austrijski trening centar za NLPt koji vodi Melita Reiner, M.Sc.

Osnovna uloga Hrvatske asocijacije za NLPt je da predstavlja metodu u Hrvatskoj (SPUH, Psihoterapijska komora i dr.) i internacionalno (EANLPt, EAP i dr.)

Članovi/članice udruga u okviru Hrvatske asocijacije za NLPt

00385912303066

©2019 by Hrvatsko-austrijski trening centar za NLPt. Proudly created with Wix.com