Edukacija iz Neuro-lingvističke psihoterapije

Prema programu Austrijskog trening centra za NLP&NLPt (ÖTZ – Österreichisches Training Zentrum für NLP & NLPt), u skladu sa curriculumom European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy (EANLPt).

Metoda

Neuro-lingvistička psihoterapija (skraćeno NLPt)  je psihoterapijski pravac koji se prvobitno razvio iz Neuro-lingvističkog programiranja, popularne metode za razvoj osobne izvrsnosti  i komunikacijskih vještina osnovane 70-tih godina 20 st..

NLPt polazi od toga da smo mi kao ljudi, te svijet koji nas okružuje, previše kompleksni da bi se mogli shvatiti koristeći sami linearnu logiku, tako da metoda integrira teorijski i praktički različite teorijske modele, od kojih svaki osvjetljava neko od područja – kognitivnu, emocionalni i tjelesnu svjesnost i inteligenciju.

 

Edukacija

Edukacija iz NLPt-a uz usvajanje teorijskih znanja obuhvaća razvoj vještina i sposobnosti za rad s ljudima, te iskustveno učenje.

 

Trajanje izobrazbe: u prosjeku 3 ili 4 godine, podijeljene u nekoliko stupnjeva:

I stupanj (godina) – NLPt practitioner

II stupanj (godina) – NLPt master

III stupanj (godina) – NLPt savjetodavna terapeutkinja/terapeut

IV stupanj (godina) – NLPt psihoterapeut/psihoterapeutkinja

Preduvjet za pohađanje izobrazbe: Basic seminar iz NLPt-a, individualni razgovor s organizatoricom izobrazbe

 

Preduvjeti za uključivanje u edukaciju

- NLPt psihoterapeutkinja/psihoterapeut

  • Završen studij (minimalno razina prvostupnika/ice) psihologije, medicije, socijalnog rada, socijalno rada, te edukacijsko-rehabilitacijski studij. U pojedinačnim slučajevima na temelju razgovora s kandidatom moguće je uključivanje kandidata sa završenim studijem drugih humanističkih znanosti, zdravstvenih i prosvjetnih struka i teologije). Za kandidate koji imaju završen studij (minimalno razina prvostupnika/ice) drugih fakulteta i veleučilišta potrebno je da završe propedeutiku.

  • Minimalna dob je 24 godine starosti

  • Osoba nije kažnjavana i protiv nje se ne vodi kazneni postupak

  • Prisustvovanje Basic seminaru i individualan razgovor sa voditeljicom HATC-NLPt

 

- NLPt psihoterapijski savjetnik/savjetnica

  • Završen studij (minimalno razina prvostupnika/ice)

  • Minimalna dob je 24 godine starosti

  • Osoba nije kažnjavana i protiv nje se ne vodi kazneni postupak

  • Prisustvovanje Basic seminaru i individualan razgovor sa voditeljicom HATC-NLPt

 

Sposobnosti i osobne karakteristike potrebne za diplomiranje 

Za stjecanje diplome kao NLPt psihoterapeut osoba mora dokazati slijedeće vještine, znanje i strukturu osobnosti, barem na razini potencijala:

- Odgovarajuća razina osobnog razvoja, zrelosti i stabilnosti.

-  Dobro poznavanje teorija osobnosti, teorije NLPt-a, metodologije hipnoterapije, kognitivne i sistemske teorije. Mora biti u stanju koristiti ih na pozitivan i poticajan način za unaprjeđivanje osobnog zdravlja i terapijskih procesa.

- Dijagnosticiranje poremećaja i sposobnosti aktiviranja salutogenetičkih resursa i razvoja

- Sposobnost planiranja i primjene terapijskog plana

- Kreativnost i osjećaj odgovornosti ua poticanje razvoja klijenta

 

Program edukacije

Program traje najmanje četiri godine i obuhvaća najmanje 2102 sata:

284 sata iskustvenog rada na sebi

596 sati teorije (uključuje povezivanje s praksom i metodologiju)

232 sata supervizije u grupi

200 sati rada u sustručnjačkim (peer) grupama

100 sati individualne terapije

50 sati individualne supervizije

600 sati terapijske prakse pod supervizijom (s najmanje 8 različitih terapijskih procesa)

40 sati za pisanje završnog rada

16 sat1 uvodne radionice (Basic)

 

Edukacijski seminari/radionice

Na početku godine sudionici edukacije potpisuju ugovor s HATC-NLPt, kojim su regulirane uzajamne obveze u odnosu na provođenje/pohađanje edukacije, te kriterije polaganja ispita na kraju prve i druge godine, te na kraju četvrte godine.

Edukaciju vodi voditeljica HATC-NLPt, koja je ujedno i trenerica ÖTZ-NLP&NLPt, treneri iz Hrvatske i Austrije, te stručnjaci iz područja pokrivenih pojedinim temama u okviru edukacije. Moguće je sudjelovanje trenera i iz drugih europskih zemalja. 

Edukacija je organizirana u obliku pretežito trodnevnih vikend modula (petak poslijepodne, subota i nedjelja – 24 školska sata), uz nekoliko četverodnevnih modula. Barem jedanput se tijekom edukacije organizira intenzivni trening u trajanju od 5 dana, rezidencijalno.

Prva godina obuhvaća Basic seminar, jedan dvodnevni, 8 trodnevnih i jedan četverodnevni modul. (32 dana - 256 sati treninga i 50 sati u peer grupi), te 10 sati osobne terapije.

Druga godina obuhvaća 8 trodnevnih i jedan četverodnevni modul. (28 dana - 224 sata treninga i 50 sati u peer grupi), te 10 sati osobne terapije.

Treće godina obuhvaća 7 trodnevnih i jedan četverodnevni modul (200 sati treninga i 50 sati u peer grupi). 115 sati grupne supervizije i 25 sati ind. supervizije moguće i u paru i 40 sati osobne terapije, od toga 20 sati kod NLPt terapeuta.

Četvrta godina obuhvaća 7 trodnevnih i jedan petodnevni (intenzivni) modul (208 sati treninga i 50 sati u su-stručnjačkoj grupi); 115 sati grupne supervizije, 25 sati individualne supervizije; 40 sati osobne terapije, od toga 20 sati kod NLPt terapeuta.

Ukupan broj sati u okviru modula za četiri godine iznosi 888, od toga cca 604 sata teorije(uključujući metodologiju i povezivanje s praksom) i 284 sata iskustvenog rada.

RAD S KLIJENTIMA

S ciljem stjecanja iskustva u psihoterapijskom savjetovanju/radu edukanti nakon započete treće godine edukacije imaju status psihoterapijskog savjetnika ili psihoterapeuta pod supervizijom i mogu provoditi psihoterapijski/savjetodavni rad.

U sklopu HATC-NLPt bit će organizirano Psihoterapijsko savjetovalište u okviru kojeg će edukanti koji to žele moći provoditi psihoterapijski rad.

Završni diplomski rad piše se na osnovu teme povezane s teorijom i praksom psihoterapijskog rada, uz vodstvo mentora.

 

CIJENE

Cijena jednog dana treninga (8 školskih sati) iznosi 50 Eura, protuvrijednost u kunama, što uključuje troškove prostora, te napitke, voće i slično u pauzama.

Cijena sata individualne supervizije ovisit će o dogovoru sa supervizorom ( cca 150 - 200 kuna/sat).

Cijena grupne supervizije po danu iznosi 250 kuna (8 sati), 150 kuna za pola dana (5 sati).

Cijena individualnog rada na sebi iznosi između 200 i 350 kuna, ovisno o dogovoru sa psihoterapeutom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00385912303066

©2019 by Hrvatsko-austrijski trening centar za NLPt. Proudly created with Wix.com